Promocja 5 lat gwarancji


REGULAMIN PROMOCJI:

 1. Promocja polega na otrzymaniu gwarancji na okres 5 lat na produkty objęte promocją zakupione w okresie promocji i obejmuje tylko klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki promocji wskazane poniżej

 2. Uczestnictwo w promocji jest nieodpłatne.

 3. W promocji mogą wziąd udział tylko osoby pełnoletnie.

 4. Promocją objęte są wszystkie punkty sprzedaży (w tym internetowe) w Polsce posiadające w swojej ofercie produkty BEKO.

 5. Promocja trwa od 1 lipca do 30 września 2014 roku.

 6. Promocją objęte są następujące wybrane modele BEKO:

    
 7. Warunkiem wzięcia udziału w promocji i otrzymania 5-letniej gwarancji jest dokonanie zakupu wybranego modelu BEKO, wskazanego w pkt. 6 powyżej w jednym z punktów sprzedaży oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl, po uprzednim dokonaniu rejestracji na stronie www.programatorbeko.pl (zakładka "Rejestracja").
  Wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.programatorbeko.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez BEKO S.A. danych osobowych w celach niniejszej Promocji, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833) oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach BEKO S.A. na podany adres e-mail i telefon zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 8. Organizator promocji odeśle drogą e-mail'ową w terminie 3 miesięcy od daty wpływu do BEKO S.A. dokumentów wskazanych w pkt. 7 b) Certyfikat 5-letniej gwarancji, który stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie 5 lat od daty zakupu.

 9. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów wskazanych w pkt. 7 b) jest określony na 14 dni od daty zakupu sprzętu.

 10. Prawo skorzystania z 5 – letniej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi BEKO S.A.:
  a) dowodu zakupu sprzętu objętego promocją
  b) certyfikatu 5- letniej gwarancji.